Proizvodi

1. Planska sita tipa SVUG
 • Četvorodelna, šestodelna i osmodelna, kompletna sa pogonom i kačenjem. Izrađuju se od kvalitentnog lipovog drveta obloženo sa belim ultrapasom. Dijagram i šema prosejavanja po potrebi naručioca.
2. Blokovi ormarskih sita
 • Izrađujemo kompletne blokove za sve tipove ormarskih sita. Izrada se vrši od kvalitetnog lipovog drveta obostrano obloženog sa belim ultrapasom i sabirnim tepsijama od prohromskog lima. Pogodno u mlinovima gde je došlo do mehaničkog oštećenja ramova.
3. Kontrolna sita
 • Sa stabilnom konstrukcijom (pričvršćena za pod)
 • Viseća, na štapove, sa sopstvenom konstrukcijom
  Po želji naručioca formira se dijagram prosejavanja kao i šema ulaza i izlaza.
  Kapacitet oko 8000 kg/h sa presvlakama od 350 mikrona.
4. Izrada drvenih štapova za kačenje sita
 • Ø 16 i 18 mm
 • Ø i dužina po vašoj potrebi
5. Izrada ramova za aspiratere svih tipova
 • Sa rešetama i bez
6. Izrada uložnih okvira za sve tipove sita
 • Sa čistačima, našpanovanom svilom../li>
 • Po dogovoru

7. Izrada drvenih cevi i elevatora

8. Izrada ramova za sve vrste čistilica griza

Vršimo popravku i reparaciju: svih vrsta planskih sita, uložnih ramova za sita, čistilicu griza, komora za brašno, elevatora, koševa ispod valjnih stolica.

Balansiranje i livelisanje sita...

Design by NM Design Studio
© 2022 Geometar Srbija. Sva prava zadržana.